Blog | Kwekers en koeien?

Blog
27-03-2023
Blog | Kwekers en koeien?

Het is een hot item in de land- en tuinbouw: klimaatadaptatie. Afgelopen week was ik bij de HortiContact beurs in Gorinchem om te kijken naar innovaties die gebruikt kunnen worden in de online module klimaatadaptatie die ik ontwikkel voor De Groene Wereld. Van minder veen in de potgrond tot minder energie gebruiken door het plaatsen van energiedoeken in de kassen. Van de inzet van biologische bestrijding tot het opgevangen van koeienurine om stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden te verminderen en om te gebruiken als bemesting. Ja, je leest het goed! Koeienurine opvangen…

Nieuwe uitvinding
Mijn aandacht werd getrokken door een gele stand waar ook een grote fles koeienurine stond. Hier kwam ik in gesprek met een zeer gepassioneerde uitvinder. Hij probeert innovatie, techniek, melkveehouderij en het reduceren van ammoniakuitstoot bij elkaar te brengen door middel van het CowToilet. Een interessante insteek voor de module klimaatadaptatie veehouderij dacht ik.

Overtollig ammoniak helpen voorkomen
Ammoniak ontstaat wanneer de ureum uit de urine chemisch reageert met de urease uit de mest. Ammoniak stijgt op en vliegt de stal uit. Dit kan in de natuur neerslaan waardoor er grote hoeveelheden stikstof op de grond terechtkomen. Planten kunnen dit niet allemaal opnemen, waardoor het overtollige ammoniak wordt omgezet in nitraat, wat de bodem verzuurd. Verzuring van de bodem is slecht voor de biodiversiteit en tast het grondwater aan. In hoge concentraties kan het ook schadelijk zijn voor mens en dier.

Nieuwe gewoonte voor de koe
Het CowToilet is gecombineerd met de krachtvoerstations in de stal. Na het eten werkt het CowToilet een plasreflex op bij de koe door het op de banden van de uier te plaatsen. Door zachtjes de zenuw te activeren, begint de koe te plassen en het toilet vangt direct de urine op onder de staart. Hierdoor komt de urine niet in aanraking met de mest in de mestkelder. Er ontstaat geen emissie maar de waardevolle nutriënten in zowel de mest als de urine blijven behouden. En omdat de koe een gewoontedier is, legt zij vanzelf de link tussen het eten en plassen.

Vruchtbare toekomst
Op dit moment zijn er verschillende kwekers die de koeienurine gebruiken. De urine wordt direct in het waterbassin van de kwekerij gemengd met het beregeningswater voor de planten. Door het beregeningssysteem worden de planten met precisie voorzien van de juiste hoeveelheid water en meststof. Doordat verschillende sectoren met elkaar kunnen samenwerken, de ammoniakemissie kan worden verminderd en op de kringlooplandbouw wordt aangesloten, lijkt er een vruchtbare toekomst weggelegd voor deze interessante uitvinding!

Nieuwe module klimaatadaptie
De Groene Wereld ontwikkelt in samenwerking met docenten en professionals uit het groene werkveld een nieuwe online module over klimaatadaptatie. In deze module komt klimaatadaptatie voor de sectoren groene ruimte, land- en tuinbouw (vee, glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt) en watermanagement aan de orde. Doel is extra aandacht te besteden aan actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie per sector, zoals hittestress, klimaatbestendige beplanting, bodem/teeltmedium, verzilting, waterkwaliteit, energie en biodiversiteit. De nieuwe module wordt ontwikkeld in de nieuwe interactieve online leeromgeving van De Groene Wereld en komt voor het nieuwe schooljaar beschikbaar via de betreffende Startpagina’s voor het mbo.


     
Ik ben Robert Soesman en van jongs af aan met planten bezig. Mijn vader werkte bij een boomkweker en heeft mij de liefde voor dit vak met de paplepel ingegoten. Ik heb zo'n 15 jaar op het vmbo en mbo lessen plantenteelt gegeven en een aantal jaar als scholingsconsulent gewerkt. Nu combineer ik een baan als beleidsadviseur met mijn eigen bedrijf Soesman Trainingen. Ik ontwikkel lesstof, geef trainingen in de groene sector en blog voor De Groene Wereld over actuele onderwerpen uit de praktijk.