De Groene Wereld gaat samenwerken met IVN Natuureducatie

Nieuws
26-09-2023
De Groene Wereld gaat samenwerken met IVN Natuureducatie

De Groene Wereld en IVN Het Groene Wiel gaan samenwerken! Voor schooljaar 2024-2025 ontwikkelen we nieuw lesmateriaal voor het vmbo keuzevak Natuurlijk groen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting VoorGrond. De stichting wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren. Dat doet ze onder andere door educatief materiaal te ontwikkelen.

Aanleiding

Stichting Voorgrond wilde in eerste instantie lesmateriaal over bodem en biodiversiteit voor het basisonderwijs laten maken. Zij kwam daarvoor terecht bij IVN Het Groene Wiel, het centrum voor natuur- en milieueducatie in Ede en Wageningen. Het Groene Wiel heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van lessen en lesmateriaal voor deze doelgroep. Hun insteek is gericht op levensecht leren, laten verwonderen, activerende werkvormen en het eigen handelingsperspectief van leerlingen. Betekenisvol onderwijs. Dit sluit goed aan bij de wens van Stichting VoorGrond. Op advies van Het Groene Wiel is de focus verlegd naar de doelgroep vmbo-groen. En zo kwamen zij via het Platform vmbo groen uit bij De Groene Wereld.

Waarom De Groene Wereld

De Groene Wereld, de grootste aanbieder binnen vmbo- en mbo-groen, biedt al een complete methode voor zowel de onderbouw als de bovenbouw en een aantal keuzevakken. Materiaal voor het keuzevak Natuurlijk groen ontbrak nog. Door de subsidie van Stichting VoorGrond, waarmee de expertise en inzet van Het Groene Wiel in dit project wordt gefinancierd, is het mogelijk om dit materiaal te gaan ontwikkelen. Een mooie stap, passend bij onze missie en hopelijk ook een stimulans voor scholen om dit keuzevak in hun aanbod op te nemen en daarmee de kennis over biodiversiteit bij leerlingen te vergroten.

Opzet & aanpak

Binnenkort vindt de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaan docenten vmbo-groen in gesprek met de auteurs van Het Groene Wiel en De Groene Wereld. Het online lesmateriaal zal volgens dezelfde opzet en opbouw ontwikkeld worden als de overige vernieuwde keuzevakken van Profiel Groen. Leerlingen gaan actief aan de slag. Aan de hand van aansprekende en uitdagende praktijkopdrachten, met aandacht voor innovaties in de sector, doen ze de benodigde kennis en vaardigheden op. Het nieuwe lesmateriaal voor het keuzevak Natuurlijk groen komt beschikbaar voor schooljaar 2024-2025.

Docenten gezocht!

Ben je vmbo-docent en geef je het keuzevak Natuurlijk groen, of wil je dat gaan doen? En lijkt het je leuk om mee te werken aan het nieuwe lesmateriaal? We zijn nog op zoek naar docenten die willen meedenken en meelezen! Onze collega Annemarie kan je er meer over vertellen. Neem contact met haar op via a.demooij@degroenewereld.nl

Over Stichting VoorGrond

Stichting VoorGrond wil de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren en bijdragen aan het herstel en behoud van plant- en diersoorten. Stichting VoorGrond gaat voor grond, voor een natuurinclusieve landbouw op een boerenland vol leven, voor burgers die betrokken zijn met het landschap om hen heen. Informatie en verbetering van de kennis over biodiversiteit is daarbij van groot belang. Stichting VoorGrond levert daar een bijdrage aan door bijvoorbeeld informatieve bijeenkomsten te organiseren, campagnes te voeren en educatief materiaal te ontwikkelen.

Over IVN Het Groene Wiel

IVN Het Groene Wiel verzorgt al 40 jaar educatie over natuur, duurzaamheid en gezondheid. In Ede en Wageningen krijgen jaarlijks 24.000 kinderen en jongeren op school natuur- en milieueducatie van Het Groene Wiel. Via actieve lessen en programma’s ontdekken leerlingen hoe ze duurzame en gezonde keuzes maken voor nu en voor de toekomst. Daarnaast voert Het Groene Wiel projecten uit met andere doelgroepen, bijvoorbeeld een project met buurtbewoners gericht op een groene, gezonde en energiezuinige buurt. Het Groene Wiel maakt onderdeel uit van IVN Natuureducatie.