Docente Wellantcollege Dordrecht over vernieuwde methode Profiel Groen

Blog
11-05-2021
Docente Wellantcollege Dordrecht over vernieuwde methode Profiel Groen

Lieke Jansen, docente Profiel Groen, coördinator en coach bij Wellantcollege Dordrecht vertelt over haar ervaringen met de vernieuwde methode Profiel Groen voor de vmbo-bovenbouw.

Ook het Wellantcollege Dordrecht werkt met ingang van dit schooljaar met de vernieuwde editie Profiel Groen voor de bovenbouw. ‘Wij werken op onze locatie blended. Dat wil zeggen dat alle leerlingen naast het digitale lesmateriaal hun eigen papieren werkboek hebben. Elke leerling heeft zijn eigen leerstijl; de één werkt liever met het boek, terwijl de ander heel goed met digitaal lesmateriaal uit de voeten kan. Op deze manier kunnen we ons onderwijs meer personaliseren’, vertelt Lieke Jansen, docente vmbo Profiel Groen bij Wellantcollege Dordrecht. ‘Door de Corona-maatregelen wordt op dit moment van ons docenten enige improvisatie verlangd. Normaal gesproken start een les klassikaal met een korte introductie op het thema, wordt de belangrijkste theorie behandeld, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan en de les wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Daarentegen werken we op dit moment met halve groepen. De ene helft van de klas verwerkt thuis tijdens online les de theorie en de verwerkingsvragen. De andere helft van de klas is op school aanwezig en gaat aan de slag met het praktijkdeel. De methode Profiel Groen is flexibel en hierop goed aan te passen.’

De vernieuwde methode bereidt vmbo-leerlingen voor op het theorie- én het praktijkdeel van het examen. De praktijk staat centraal en de methode biedt gemak voor zowel docent als leerling. ‘Ik ben blij met de vernieuwde methode. Het voldoet aan alle vereisten van het CSPE, het is overzichtelijk voor mij en mijn leerlingen en erg gebruiksvriendelijk. Heel fijn zijn de flitskaarten om begrippen te oefenen. De uitgebreide docentenhandleiding is voor mij als docent erg handig. Kortom, dit is wat je als docent wilt. Een totaalpakket om mijn lessen vorm te geven.’

De vier profieldelen van de vernieuwde methode Profiel Groen nemen vmbo-leerlingen – conform de syllabus – op een aansprekende wijze mee door de groene wereld. ‘Mijn leerlingen reageren positief op de vernieuwde methode. Niet alleen omdat de methode overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Ook is het belangrijk dat een leermiddel aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Niet alle leerlingen hebben voorkennis van groen of gaan door in de groene sector. Het is belangrijk dat in het lesmateriaal herkenbare onderwerpen worden behandeld die bijvoorbeeld ook in andere sectoren voor komen. Dan landt het goed bij een leerling. Bij de methode Profiel Groen is dit zeker het geval.’

Als tip aan collega-docenten zegt Lieke Jansen: ‘Ga aan de slag met de methode. Het lesmateriaal bied je een basis om je lessen in te richten. Maar maak het je vooral eigen. De methode is flexibel en biedt hier alle mogelijkheden toe. Loopt het een keer niet lekker, dan doe je het de volgende keer op een andere manier. Hierbij kun je altijd je leerlingen betrekken. Zij vinden het vaak leuk om mee te denken.’

Wil je ook jouw ervaringen met onze leermiddelen delen? Laat het ons weten!