Herziene editie: De broei van tulpen 2.0

Nieuws
16-04-2024
Herziene editie: De broei van tulpen 2.0

De tulp is een icoon van Nederland. Dit icoon wordt in steeds grotere hoeveelheden geproduceerd, met steeds lagere milieubelasting en met steeds toenemende kwaliteit. De bloembollensector is bijzonder trots dat ons Nederlandse icoon elk jaar weer beter en mooier wordt. De ontwikkelingen in het bollenvak gaan hard en dat vraagt veel van de huidige en toekomstige ondernemers en werknemers. Het is van groot belang om kennis vast te leggen en vooral ook te delen. Dit boek geeft daar invulling aan voor wat betreft de broei van tulpen.

Herziene editie
Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol met financiering van Colland Arbeidsmarkt. In dit project werd kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel studenten als werkenden. De broei van tulpen was het eerste onderdeel van een serie boeken over bolgewassen en de bloembollensector. Nu is het tijd voor een herziening. In dit nieuwe boek “De broei van tulpen 2.0” zijn de nieuwste inzichten uit de praktijk en de wetenschap verwerkt. Kortom een onmisbaar boek voor studenten, adviseurs en werknemers. Dit is gefinancierd vanuit het boekenfonds van de Bollenacademie.

Interesse?
Je vindt de nieuwe uitgave nu in onze webshop.