Met nieuwe brillen op naar de toekomst kijken

Nieuws
22-05-2023
Met nieuwe brillen op naar de toekomst kijken

Met de huidige druk op voedselsystemen, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving blijft de noodzaak om tot duurzame oplossingen te komen onverminderd urgent. Het groene onderwijs neemt de komende decennia een sleutelpositie in om nieuwe kennis en inzichten in de praktijk te brengen, betogen bestuursleden van Groenpact. Nu de jarenlange samenwerking met het bedrijfsleven en overheden stevig staat, is het zaak om steeds opnieuw richting te kiezen in een complex regionaal, nationaal en internationaal speelveld.

‘Vroeger stonden we als groene sector vaak aan de zijlijn bij maatschappelijke veranderingen’, zegt Jan van Iersel, voorzitter van het regieteam van Groenpact. ‘Nu doen we volop mee met vraagstukken als klimaat, energie, water en voedsel. We zijn een belangrijke partij geworden.’ - Jan van Iersel

‘Onze samenwerking is uniek’, vindt Annemarie Moons, eveneens lid van het regieteam. ‘Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten, te vertrouwen, te verdiepen op inhoudelijke thema’s en samen vooruit te blijven kijken binnen een ecosysteem van leren, werken en innoveren. De toekomst gaat er anders uitzien dan we nu bedenken, maar de context moeten we alvast met elkaar verkennen.’ - Annemarie Moons

‘Jongeren hebben niet altijd een volledig beeld van alle mogelijkheden die er in het groene domein zijn’, constateert Boesten. ‘Of het nu gaat om technisch laboratoriumwerk bij de zaadveredelaars, data analyse in de akkerbouw of in de kas, het besturen van drones of het werken aan een leefbare stad; het groene domein is enorm breed en raakt aan alle transities waar we ons nu in bevinden.’ - Eke Boesten

>> Lees het volledige artikel van Groenpact

 

Wat doet De Groene Wereld?
De groene educatieve sector speelt een belangrijke rol in het realiseren van een duurzame en leefbare wereld voor iedereen. Ook De Groene Wereld (voorheen Ontwikkelcentrum) voelt deze verantwoordelijkheid en levert graag een positieve bijdrage. Dat doen we vooral door aantrekkelijk vormgegeven, kwalitatief hoogwaardige leermiddelen en cursusmaterialen te ontwikkelen. Leermiddelen die je enthousiast maken om voor een groene opleiding te kiezen. En die een steentje bijdragen aan de verduurzaming van de groene sector en de wereld.