Volgend bericht Vorig bericht

Nieuw lesmateriaal keuzevak Natuurlijk groen voor schooljaar 2024-2025

Nieuws
16-05-2024
Nieuw lesmateriaal keuzevak Natuurlijk groen voor schooljaar 2024-2025

Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor het keuzevak Natuurlijk groen. De Groene Wereld doet dit in samenwerking met IVN / Het Groene Wiel en vmbo docenten. Inmiddels is het eerste thema gereed. Eind deze maand kun je een preview bekijken. Het lesmateriaal kan vanaf schooljaar 2024-2025 worden ingezet!

Het nieuwe lesmateriaal voor het keuzevak Natuurlijk groen is verdeeld over drie thema’s:

  • Thema 1: Wat is natuurlijk groen?
  • Thema 2: Dieren helpen met natuurlijk groen
  • Thema 3: Voorzieningen voor dieren

Thema 1: Wat is natuurlijk groen?
Dit thema richt zich op het opdoen van ervaringen en het verwerven van kennis, besef, inzicht en positief contact met natuur, verwondering over de natuur en het ontdekken van de natuur. De theoretische en praktijkonderdelen die hierbij terugkomen zijn: de kringloop, de samenhang in de natuur, biodiversiteit, flora en fauna, en het belang van een gezonde bodem. Ook zoomen we in op natuur van vroeger (zonder invloed van de mens) tot nu en hebben we aandacht voor de invloed van de mens op natuur.

Thema 2: Dieren helpen met natuurlijk groen
Dit thema richt zich op meer natuurlijk beheer van groen, door rekening te houden met dieren en klimaateffecten. We onderzoeken hoe het gesteld is met de biodiversiteit op het schoolplein en of dit plein voldoet aan de wensen die dieren hebben. We verdiepen ons in verschillende biotopen. En onderzoeken met welke groen- en landschapselementen we (wilde) dieren kunnen ondersteunen, hoe we deze elementen maken én onderhouden.

Thema 3: Voorzieningen voor dieren
Dit thema gaat over extra maatregelen om dieren te helpen. Denk onder andere aan het bouwen en benoemen van verschillende soorten nestkasten en het bouwen van voorzieningen om insecten te lokken. Hoe leg je aan klanten uit hoe we in tuin of landschap rekening kunnen houden met natuur en dieren? En wat zijn voor- en nadelen van natuurinclusief groenbeheer?

Actueel lesmateriaal voor vmbo scholen
Aan de hand van aansprekende en uitdagende praktijkopdrachten gaan de leerlingen actief aan de slag met deze thema’s. Het nieuwe lesmateriaal is een mooie stimulans voor vmbo scholen om het keuzevak Natuurlijk groen met deze actuele inhoud vanaf volgend schooljaar aan te gaan bieden.

Interesse?
Vraag alvast de gratis proeflicentie aan en ontvang deze automatisch zodra de preview beschikbaar is! Hier lees je meer over al het nieuwe lesmateriaal van Profiel Groen voor de keuzevakken.