Nieuwe methode Groene ruimte op VHG & CIV Groen Docentendag

Nieuws
13-10-2022
Nieuwe methode Groene ruimte op VHG & CIV Groen Docentendag

Vorige week vond de 7e VHG & CIV Groen Docentendag plaats, dit keer op het Floriadeterrein in Almere. Ook De Groene Wereld was aanwezig. Op onze stand lieten we het eerste lesmateriaal van onze nieuwe methode voor de opleidingen Groene ruimte zien. Onder de werktitel 'Viridis' ontwikkelen we nieuw multimediaal lesmateriaal. Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de eerste onderdelen van de methode beschikbaar!

De nieuwe methode bestaat uit online modules (beroepspraktijk en toepassing), naslagwerken (theorie) en werkboeken (verwerking) voor niveau 3 en 4. Voor niveau 2 bestaat Viridis uit online modules en leerwerkboeken. Het meest actuele kwalificatiedossier Groene ruimte ligt ten grondslag aan de nieuwe methode.

Focus op beroepspraktijk
Met behulp van realistische praktijksituaties bereidt Viridis voor op de beroepspraktijk. Door middel van opdrachten- en instructiekaarten leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uit te voeren. Daarnaast bevat het lesmateriaal veel uitleg en instructievideo’s. Deze video’s geven tekst en uitleg over belangrijke onderwerpen én demonstreren stap voor stap praktische handelingen. Dankzij de combinatie van theorie én praktijk is Viridis een zeer praktische methode.

Flexibel en modulair van opzet
Viridis biedt u als docent volledige ondersteuning. Tegelijkertijd blijft er volop ruimte voor uw eigen inbreng. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven de studenten houvast en richting. Het lesmateriaal is opgebouwd uit thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal modules en lessen. Deze opbouw stimuleert het verwerken van de theorie, het opbouwen van kennis, het bekwamen in vaardigheden en het aanleren van de juiste beroepshouding.

↪ Innovatieve e-learning als hart van de methode
Viridis biedt een aansprekende, online leeromgeving. Die loopt als een rode draad door de methode. Aan de hand van praktische vragen doorlopen uw studenten het belangrijkste lesmateriaal en gaan ze actief aan het werk (vraaggestuurd werken). De online leeromgeving bevat handige tools. Zo ontvangen uw studenten direct feedback én krijgen ze een duidelijk inzicht in hun voortgang. Als docent ziet u in één oogopslag deze voortgang: per klas en per student. Ook biedt Viridis de mogelijkheid om uw studenten 1-op-1 of klassikaal feedback te geven.

↪ Naslagwerken
Viridis biedt ook tot de verbeelding sprekende naslagwerken waarin diverse theoretische onderwerpen worden uitgelegd. In begrijpelijke taal én altijd met de beroepspraktijk als context. De digitale modules verwijzen regelmatig via ‘boekchecks’ naar de theorie in de naslagwerken. Voor studenten zijn deze naslagwerken onmisbaar om zich te verbreden of te verdiepen en erg handig voor na de studie.

↪ Werkboeken (optioneel)
Veel mbo-studenten leren graag door antwoord te geven op vragen over de leerstof. Daarom zijn alle hoofdstukken in de betreffende naslagwerken gekoppeld aan vragen in het bijbehorende werkboek. Bij de beantwoording van vragen ligt de focus op begrip, inzicht en toepassing. Voor niveau 2 biedt Viridis leerwerkboeken.

↪ Opdrachten- en instructiekaarten
Viridis bevat een set met opdrachten- en instructiekaarten. Via de opdrachtenkaarten maken uw studenten kennis met hun toekomstige beroep. Ze observeren bijvoorbeeld praktijksituaties, ze nemen interviews af en voeren diverse instructies uit. Met behulp van de instructiekaarten leren uw studenten beroepshandelingen op de juiste manier uitvoeren. Bij elke handeling krijgen ze stap voor stap tekst en uitleg in woord en beeld. De opdrachten- en instructiekaarten zijn online beschikbaar in de leeromgeving en zijn printbaar.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Viridis? Neem contact op met onze accountmanager Joris Derksen voor meer informatie!

Inhoudsdeskundigen gezocht
We zoeken nog een aantal inhoudsdeskundigen die mee willen werken aan de ontwikkeling van het lesmateriaal. Bekijk de vacature en laat het ons weten als u interesse heeft.