Nieuwe module klimaatadaptatie beschikbaar!

Nieuws
04-09-2023
Nieuwe module klimaatadaptatie beschikbaar!

De Groene Wereld heeft in samenwerking met docenten en professionals uit het groene werkveld een nieuwe online module over klimaatadaptatie ontwikkelt. De module behandelt de klimaatverandering en de invloed daarvan op de sector. In de module komt klimaatadaptatie voor de sectoren groene ruimte, land- en tuinbouw (vee, glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt) en watermanagement aan de orde.

Toekomstbestendig
De studenten van nu worden opgeleid voor de toekomst. Er zijn al ontzettend veel mooie initiatieven om de groene sector te verduurzamen en oplossingen te bieden. Als ondernemer moet je durven, lef tonen en buiten de gebaande paden kijken. Daarom werken we hard aan het toekomstbestendig maken van onze leermiddelen. Dat doen we door lesstof over actuele thema’s te maken en door multimediale en interactieve leermiddelen te ontwikkelen. Onze volledig nieuwe module Klimaatadaptatie is nu beschikbaar op de Startpagina's Groene ruimte, Plant, GGI en Veehouderij! Je vindt de module onder het nieuwe thema 'Klimaat & duurzaamheid'.

Actuele onderwerpen
In de online module Klimaatadaptatie komen actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie per sector aan bod, zoals:

 • hittestress
 • klimaatbestendige beplanting
 • bodem/teeltmedium
 • verzilting
 • waterkwaliteit
 • energie
 • biodiversiteit

De module is als volgt opgebouwd:

 1. Introductie klimaatverandering
 2. Klimaatadaptatie in de groene ruimte
 3. Klimaatadaptatie in de land- en tuinbouw
 4. Klimaatadaptatie in het watermanagment

In de introductie verkennen studenten het onderwerp aan de hand van voorbeelden en uitleg. Vervolgens is er lesmateriaal per sector beschikbaar. Je kunt ervoor kiezen alleen het lesmateriaal over de sector passend bij de opleiding te gebruiken. Voor een breder begrip van het onderwerp klimaatadaptatie en de gevolgen ervan op de groene sector is het doorlopen van alle onderdelen wel een aanrader.

Interactief lesmateriaal
De nieuwe online module is beschikbaar op de Startpagina's Groene ruimte, Plant, GGI en Veehouderij. Je vindt de module onder het thema 'Klimaat & duurzaamheid'. In het lesmateriaal komen veel voorbeelden aan bod van bedrijven die innovatief omgaan met klimaatadaptatie. De studenten gaan vervolgens zelf aan de slag om de gevolgen en mogelijke oplossingen voor hun eigen sector, regio of bedrijf te onderzoeken. Het interactieve lesmateriaal bevat veel aansprekend beeldmateriaal, duidelijke uitlegvideo's en opdrachten. Bovendien krijgen studenten direct feedback op hun antwoorden. Heb je een actieve licentie voor één van de Startpagina's waarop de nieuwe module beschikbaar is? Dan krijg je automatisch toegang tot het nieuwe lesmateriaal!

Over De Groene Wereld

Al 30 jaar spelen we een belangrijke rol bij de ontwikkeling van leermiddelen voor de groene sector. Als gespecialiseerde ontwikkelaar van leermiddelen en cursusmaterialen is De Groene Wereld een nieuwe weg ingeslagen. In onze nieuwe interactieve en methodische leermiddelen staat de beroepspraktijk centraal. Zo leveren we dagelijks een praktische bijdrage aan de dierverzorgers, boeren, bloemisten, telers en hoveniers van morgen.

Lees meer