Nieuwe module klimaatadaptatie Startpagina's mbo

Nieuws
24-04-2023
Nieuwe module klimaatadaptatie Startpagina's mbo

De Groene Wereld ontwikkelt in samenwerking met docenten en professionals uit het groene werkveld een nieuwe online module over klimaatadaptatie. De module behandelt de klimaatverandering en de invloed daarvan op de sector. In de module komt klimaatadaptatie voor de sectoren groene ruimte, land- en tuinbouw (vee, glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt) en watermanagement aan de orde.

Actuele onderwerpen
Doel is extra aandacht te besteden aan actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie per sector, zoals:

  • hittestress
  • klimaatbestendige beplanting
  • bodem/teeltmedium
  • verzilting
  • waterkwaliteit
  • energie
  • biodiversiteit

   

Online leeromgeving
Er komen veel voorbeelden in van bedrijven die hier innovatief mee omgaan. De studenten gaan vervolgens zelf aan de slag om de gevolgen en mogelijke oplossingen voor hun eigen sector, regio of bedrijf te onderzoeken. De nieuwe module wordt ontwikkeld in de nieuwe interactieve online leeromgeving van De Groene Wereld en komt voor het nieuwe schooljaar beschikbaar via de betreffende Startpagina’s voor het mbo.

Meer weten?

De Groene Wereld is een gespecialiseerde ontwikkelaar van leermiddelen en cursusmaterialen voor het groen onderwijs. Wij vertalen praktische, actuele kennis in aansprekende leermiddelen. Daarbij werken we nauw samen met vakdocenten en deskundigen uit de beroepspraktijk. Zo helpen we leerlingen, studenten en cursisten hun kennis te verrijken met boeiende lesstof, waarin het mooie en belangrijke groene beroep centraal staat. Wil je meer weten over onze nieuwe module Klimaatadaptatie of onze andere leermiddelen? Neem contact met ons op. We vertellen je graag meer!