Nieuwe modules klimaat en duurzaamheid Startpagina's mbo Agro

Nieuws
28-02-2024
Nieuwe modules klimaat en duurzaamheid Startpagina's mbo Agro

De Startpagina’s van De Groene Wereld (voorheen Ontwikkelcentrum) voor het Agro-cluster binnen het mbo vormen nog steeds een belangrijke basis voor het lesmateriaal van de betreffende opleidingen. Met het uitgebreide aanbod aan modules en verdiepende theorie doen de studenten veel kennis op. Om ze goed voor te bereiden op het werken in de beroepspraktijk voegen we voortdurend vernieuwde modules toe aan deze Startpagina’s. Om het lesmateriaal nóg beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld en de studenten van nu, voegen we ook steeds meer volledig nieuwe interactieve modules toe over belangrijke actuele thema’s op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Nieuw interactief lesmateriaal
Het nieuwe interactieve lesmateriaal sluit volledig aan bij de nieuwe weg die we als organisatie zijn ingeslagen. In de nieuwe modules staat de praktijk centraal, met aansprekend beeld, duidelijke video’s, korte stukjes theorie en afwisselende werkvormen. Ieder onderwerp wordt ingeleid door een introductievideo en de praktische beroepshandelingen worden in beeld gebracht in uitlegvideo's. Zo gaan de studenten vraaggestuurd door de benodigde theorie.

Nieuwe modules klimaat & duurzaamheid
Afgelopen jaar ontwikkelden we Klimaatadaptatie, de eerste volledig nieuwe module binnen het thema klimaat en duurzaamheid volgens deze nieuwe opzet. Voor schooljaar 2024-2025 komen daar in ieder geval twee nieuwe modules bij, namelijk Toekomstbestendige landbouw en Watervoorziening en waterkwaliteit.

Module Klimaatadaptatie
De nieuwe module Klimaatadaptatie behandelt de klimaatverandering en de invloed daarvan op de sector. In de module komt klimaatadaptatie voor de sectoren groene ruimte, land- en tuinbouw (vee, glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt) en watermanagement aan de orde. De module is sinds schooljaar 2023-2024 beschikbaar op de Startpagina’s Groene ruimte, Groen Grond Infra, Plant, Veehouderij. Lees meer over deze module

Module Toekomstbestendige landbouw
In januari 2024 zijn we in samenwerking met docenten en professionals uit het werkveld gestart met de ontwikkeling van de nieuwe module Toekomstbestendige landbouw. We nemen hierbij het nieuwe kwalificatiedossier Agro productie, handel en technologie, dat per schooljaar 2024-2025 ingaat, als uitgangspunt. In de module staat het basis-werkproces centraal. Studenten leren reflecteren op hun eigen handelen en de gevolgen daarvan op de omgeving.

In de module komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is er aan de hand in de landbouw?
 • Verschillende oplossingsrichtingen
 • Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
 • Projectopdracht in de eigen beroepspraktijk

De module wordt ontwikkeld voor mbo niveau 2, 3 en 4 en komt voor schooljaar 2024-2025 beschikbaar op de volgende Startpagina’s:

 • Startpagina Plant
 • Startpagina Veehouderij
 • Startpagina Groen, grond en infra
 • Startpagina Agro

Module Watervoorziening en waterkwaliteit
In januari 2024 zijn we ook gestart met de ontwikkeling van een nieuwe module Watervoorziening en waterkwaliteit. Water is een belangrijk thema binnen het Agro-cluster. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast en extreem droge periodes. Sommige regio’s hebben te maken met verzilting en de veengebieden lopen het risico te verdrogen. Ook zijn er zorgen over de waterkwaliteit.

In deze module leert de student alles over:

 • Biologie en chemie van water, waterkringloop, waterhuishouding en de samenhang tussen flora, fauna, bodem, lucht en water.
 • Bewust omgaan met watergebruik, restwater, de impact van het eigen handelen en duurzaamheid.
 • Verschillende perspectieven en belangen omtrent water: veiligheid, gezondheid, natuur, economie en wetgeving.
 • Water vasthouden en afvoeren.
 • Waterkwaliteit: hoe meet je dit en hoe kun je dit verbeteren?
 • Oplossingen voor problemen en voorbeelden daarvan uit de praktijk.

De module is bedoeld voor mbo-studenten van niveau 2, 3 en 4 en komt voor schooljaar 2024-2025 beschikbaar op de volgende Startpagina’s:

 • Startpagina Plantenteelt
 • Startpagina Veehouderij
 • Startpagina Groen, grond en infra
 • Startpagina Agro

De module Watervoorziening en waterkwaliteit wordt ook opgenomen in Viridis, de nieuwe methode voor de mbo-opleidingen Groene ruimte.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Startpagina's voor het mbo, de nieuwe modules over klimaat en duurzaamheid of meewerken aan het nieuwe lesmateriaal? Joris staat voor je klaar!

Joris Derksen
j.derksen@degroenewereld.nl
0318-642992