Nieuwe uitgave: Bemesting in de bloembollenteelt

Nieuws
23-01-2024
Nieuwe uitgave: Bemesting in de bloembollenteelt

De ontwikkelingen in de bloembollensector gaan snel. Dat vraagt veel van de huidige en toekomstige ondernemers, werknemers, adviseurs en toeleveranciers. Het is van groot belang om kennis vast te leggen en vooral ook te delen. Zeker op het gebied van Bodem en Bemesting. Daarom is de Stichting Bollenacademie in 2020 gestart met het ontsluiten van kennis op deze twee thema’s in het project 'BollenBodem'. Voor het thema Bodem is een digitale lesmodule gemaakt voor studenten en mensen in het werkveld. Voor het thema Bemesting is dit uitgebreide naslagwerk 'Bemesting in de bloembollenteelt' geschreven.

Nieuwe inzichten & ontwikkelingen
De inzichten en regelgeving op het gebied van bemesting zijn aan veranderingen onderhevig. De basis blijft hetzelfde, maar de bodem en hoe daarmee omgegaan wordt verandert. Er is meer aandacht voor groenbemesters, uitspoeling van nutriënten, manieren van bemesten en kringlopen. Dit boek zorgt voor een goede basiskennis, maar behandelt ook deze meer ingewikkelde thema’s en de wet- en regelgeving. Met de kennis van vandaag voor de gezonde sector van morgen.

Interesse?
Je vindt de nieuwe uitgave inclusief voorbeeldmateriaal in onze webshop.