Onze nieuwe methode Animalis is compleet!

Nieuws
27-09-2022
Onze nieuwe methode Animalis is compleet!

Onze methode Animalis voor mbo Dierverzorging is compleet! Met een team van meer dan 50 inhoudsdeskundigen en experts werkten we 2 jaar aan volledig nieuwe naslagwerken, werkboeken en online leeromgeving. Het resultaat mag er zijn: 9 boeken en 67 online modules. Dit schooljaar zijn al 8 AOC's met het nieuwe lesmateriaal gestart.

Lesmateriaal op maat
Animalis biedt per opleiding een eigen editie met online modules in de leeromgeving én naslagwerken en werkboeken:

  • Medewerker dierverzorging (niveau 2)
  • Zelfstandig medewerker dierverzorging (niveau 3)
  • Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4)
  • Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4)

Nieuwe kwalificatiedossier als basis
Animalis bereidt studenten 100% voor op het examen. Zowel op het theoretische als op het praktische deel. Het nieuwe kwalificatiedossier mbo-Dierverzorging vormt het uitgangspunt. Animalis sluit dus aan bij de laatste kennis en inzichten over de sector Dierverzorging.

Focus op beroepspraktijk
Via realistische praktijksituaties bereidt Animalis studenten voor op de beroepspraktijk. Ze oefenen bijvoorbeeld met meer dan 100 verschillende opdrachten- en instructiekaarten. Zo leren ze beroepshandelingen op de juiste manier uit te voeren. Daarnaast bevat het lesmateriaal veel uitleg en instructievideo’s. Deze video’s geven uitleg over belangrijke onderwerpen én demonstreren stap voor stap praktische handelingen. Dankzij de combinatie van theorie én praktijk is Animalis een zeer functionele lesmethode.

Flexibel en modulair van opzet
Animalis biedt docenten volledige ondersteuning en er is volop ruimte voor eigen inbreng. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven studenten houvast en richting. Het lesmateriaal is opgebouwd uit thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal modulen en lessen. Deze opbouw stimuleert verwerken van theorie, opbouwen van kennis, bekwamen in vaardigheden en het aanleren van de juiste beroepshouding.

Meer weten?
Lees verder over Animalis of neem contact op met Joris!