Waardevolle feedback tijdens Animalis bijeenkomst met docenten

Nieuws
23-04-2024
Waardevolle feedback tijdens Animalis bijeenkomst met docenten

Tweemaal per jaar nodigen we docenten die werken met Animalis bij ons uit. Tijdens zo’n bijeenkomst maak je als eerste kennis met nieuwe materialen, ga je met elkaar en ons in gesprek over het gebruik van Animalis en bespreek je je wensen voor doorontwikkeling. Op dinsdag 16 april vond alweer de vierde bijeenkomst plaats. Aanwezige docenten uit het hele land waren enthousiast over de inhoud van de middag en de uitwisseling van ervaringen met elkaar. Dit najaar vindt opnieuw een bijeenkomst plaats, waarin we onder andere de plannen voor doorontwikkeling van Animalis willen spiegelen met docenten.

8 nieuwe modules Landbouwhuisdieren
Tijdens de bijeenkomst hebben we de nieuwe modules Landbouwhuisdieren bekeken. Ook zonder deze modules is Animalis KD-dekkend. De nieuwe modules zijn toegevoegd op verzoek van veel docenten die behoefte hebben aan verdieping bij de al beschikbare lesstof hierover. Voor de docenten smaakten de modules naar meer: nieuwe modules voor pluimvee, knaagdieren en herpeten werden geopperd. We nemen dit mee in onze ontwikkelplannen.

Nieuwe editie Houder van honden en katten
Docenten ontvingen vers van de pers het Keuzedeel Houder van Honden en katten dat vanaf 1 juni te bestellen is. Er werd meteen druk gebladerd in de nieuwe materialen. Het materiaal gaat inhoudelijk verder dan de inhoud van Gezelschapsdieren I en II.

Nieuwe module Baliewerkzaamheden 
Start schooljaar is de nieuwe module Baliewerkzaamheden in de dierenartspraktijk beschikbaar. We hebben de inhoud van de module besproken. Docenten ervaren de module als een welkome aanvulling. Alhoewel de stof in de module ook op andere plekken in Animalis aan bod komt, helpt de ordening en diepgang in de module bij een goede voorbereiding op het praktijkexamen.

Doorontwikkeling Animalis
Verder is er onder andere gesproken over extra modules voor voeding en gebitsverzorging, extra keuzedelen ‘Houder van..’, extra verwerkingsopdrachten en toetsvragen. Op basis van de feedback gaan we aan de slag met een plan voor verdere doorontwikkeling van Animalis.