testimage

E-learning FloraVita

In samenwerking met de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) ontwikkelden we de e-learning voor FloraVita. FloraVita is de cursus voor hun leden, om ondernemers en medewerkers werkzaam in de bloemendetailhandel op te leiden tot bloemisten die alles weten over de gezondheidsvoordelen van bloemen en planten. Als je de cursus hebt afgerond ben je een FloraVitalist en kun je zelf aan de slag met het FloraVita concept!

Online en op locatie
De training bestaat uit 6 modules, waarvan 3 online en 3 fysiek onder begeleiding van professionals. Met de 3 online modules kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag waar en wanneer ze willen. Elke module is voorbereidend op een praktijkles. De drie praktijklessen volgen de cursisten op locatie onder begeleiding van professionals.

De 10 uitgangspunten van FloraVita
De inhoud wordt visueel aantrekkelijk aangeboden, met veel afwisseling en interactie. Door de praktische insteek kunnen de cursisten het concept eenvoudig doorvertalen naar en toepassen in hun eigen winkel. Daarbij gaat het niet alleen om vakmanschap, maar ook om het inzichtelijk maken van de kansen die het biedt om meer klanten te trekken.

1. Online voorbereiden op de praktijk
De cursist bereidt online de (theoretische) basis alvast voor, zodat de praktijklessen efficiënt kunnen worden gebruikt (kortere lessen, meer praktijkervaring opdoen en/of meer diepgang).

2. Toepassingsgericht
De modules zijn gericht op praktijkrelevantie. Het gaat erom dat ze de cursist voorbereiden op de praktijk en de handelingen die hij daarin moet beheersen.

3. Logische opbouw en heldere structuur
In de modules wordt eerst de interesse gewekt (waarom heeft de cursist dit nodig in de praktijk?), daarna komt de achterliggende theorie aan bod en elke module wordt afgesloten met praktijkopdrachten.

4. Vraaggestuurd
De modules zijn opgebouwd vanuit praktijkvragen of -problemen.

5. Verschillende, activerende werkvormen
Er is een variatie aan werkvormen, afgestemd op het leerdoel dat moet worden bereikt:

  • Case: video met een praktijkvoorbeeld waarbij de cursist op interactieve wijze keuzes maakt.
  • Trainers: zelftest waarmee de kennis wordt getoetst voor het inoefenen van theorie.
  • Factcards: de kern van de lesstof overzichtelijk bij elkaar. 
  • Praktijkopdrachten: opdracht waarmee de cursist stap voor stap aan de slag gaat in de praktijk.

6. Beeld staat centraal
Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Gezien het praktijkgerichte karakter van de modules zijn video’s van grote toegevoegde waarde. Hierin wordt uitleg gegeven of stap voor stap instructie, door vakmensen die enthousiast over hun vak vertellen.

7. Advance organizing
In de inleiding wordt duidelijk wat de cursist aan het eind van de module moet kunnen.

8. Vakmanschap & emotie
De modules hebben een sterke aansluiting op de belevingswereld van de cursist en de beroepspraktijk. De sector is prachtig en dat het VBW graag zien in het lesmateriaal. 

9. On need to know basis
Alleen theorie die nodig/relevant is. En alles op het juiste moment.

10. Handige monitoring tooling
De docent kan op afstand de voortgang van de cursisten volgens, zodat hij weet waar extra ondersteuning of uitleg nodig is.

E-learning voor jouw organisatie?
Ben je op zoek naar e-learning voor jouw opleiding of cursus? Onze e-learning kan voor allerlei vakgebieden op maat worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de sector food, groene ruimte of het agrocluster. Neem contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden!