testimage

E-learning IPM-Knaagdierbeheersing

De nieuwe aansprekende interactieve e-learning voor de cursus IPM-Knaagdierbeheersing bevat alle informatie om jouw cursisten op te leiden voor het nieuwe examen IPM-KBA.

  • Gebaseerd op nieuwe wetgeving & examen IPM-KBA
  • Praktijk staat centraal
  • Heldere uitleg
  • Flexibel in te zetten
  • 24/7 inzicht in voortgang cursisten
  • In nauwe samenwerking met KAD en de AOC’s ontwikkeld

Nieuwe wet- en regelgeving
Vanaf 2023 geldt nieuwe regelgeving voor knaagdierbeheersing. Regels voor bestrijding buiten gaan nu ook binnen stallen en gebouwen gelden. Hierbij moet er gewerkt worden volgens de richtlijnen van Integrated Pestmanagement. Alle boeren en tuinders die op hun eigen bedrijf met biociden werken om ratten te weren of beheersen, dienen in het bezit te zijn van de licentie IPM-KBA. Met de e-learning IPM-Knaagdierbeheersing, ontwikkeld in nauwe samenwerking met het KAD en de AOC’s, beschik je over alle vereiste lesstof om jouw cursisten optimaal op te leiden.

Het nieuwe digitale cursusmateriaal sluit naadloos aan op de nieuwe regelgeving en op het nieuwe examen IPM-KBA. Het online lesmateriaal, in combinatie met een fysieke bijeenkomst, biedt jouw cursisten alle benodigde kennis en inzichten voor (her)certificering. Voor het behalen van het certificaat IPM-KBA behandel je module 1 tot en met 4 van het online cursusmateriaal. Module 5 omvat extra casussen die zowel voor certificering als hercertificering kunnen worden doorgenomen. Ook wordt in module 5 de IPM-werkwijze samengevat en herhaald; de ideale opfrismodule voor hercertificering.

Praktijk centraal
De realiteit op verschillende agrarische bedrijven is het vertrekpunt van het nieuwe digitale cursusmateriaal. Elke agrarische sector heeft zijn eigen specifieke risico’s en uitdagingen als het gaat om knaagdieren. In het aansprekende cursusmateriaal worden verschillende agrarische sectoren behandeld. Van pluimveehouders, varkenshouders, melk- en vleeskoehouders, open teelt tot glastuinbouw. Al deze sectoren komen aan bod via herkenbare video’s, casussen en beeldmateriaal.

Heldere uitleg
Via bondige teksten en uitlegvideo’s, afgewisseld met vragen voorzien van feedback, maken cursisten zich de benodigde kennis over de IPM-werkwijze eigen. Op de factcards staat puntsgewijs de essentiële informatie. Met een afsluitende trainer kunnen de cursisten controleren of ze een onderdeel beheersen.

24/7 inzicht in voortgang cursisten
In het digitale dashboard heb je in één oogopslag inzicht in de vorderingen van jouw cursisten. Je ziet eenvoudig wat jouw cursisten hebben gedaan en waar ze tegenaan lopen. Dit biedt je de mogelijkheid om de fysieke bijeenkomst optimaal in te vullen.

Flexibele e-learning
Je bepaalt zelf de invulling van jouw cursus. Je hebt de keuze uit verschillende casussen en video’s, zodat je goed kunt aansluiten bij de agrarische sector(en) waaruit jouw cursisten afkomstig zijn. Daarnaast kunnen de cursisten eenvoudig in hun eigen tijd en tempo met het online cursusmateriaal aan de slag. Jij bepaalt wat voorafgaand aan de fysieke bijeenkomst dient te worden voorbereid en wat je ter plaatse wilt behandelen.

Meer informatie & bestellen
Het nieuwe cursusmateriaal is digitaal beschikbaar en uitsluitend te bestellen door de AOC’s of opleidingsinstituten die deze cursussen verzorgen. De cursist ontvangt een licentie die toegang geeft tot het lesmateriaal. De licentie is vanaf activatie 5 jaar geldig.

Dit digitale cursusmateriaal is bij ons te bestellen via onderstaand bestelformulier:

>> Bestelformulier E-learning Knaagdierbeheersing (IPM-KBA)

E-learning voor jouw organisatie?
Ben je op zoek naar e-learning voor jouw opleiding of cursus? Onze e-learning kan voor allerlei vakgebieden op maat worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de sector food, groene ruimte of het agrocluster. Neem contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden!