testimage

Animalis: complete methode mbo Dierverzorging

Een toekomstige baan als dierverzorger of dierenartsassistent-paraveterinair vraagt om een stevig fundament. Onze methode Animalis biedt een grondige, praktische voorbereiding op het examen én het werken in de beroepspraktijk. De combinatie van aansprekende voorbeelden én gevarieerde werkvormen brengt het toekomstige beroep tot leven.

 • Nieuwe kwalificatiedossier Dierverzorging als basis
 • Focus op de beroepspraktijk
 • Flexibel en modulair van opzet
 • E-learning, naslagwerken én werkboeken

Animalis Dierverzorging Compleeet pakket

Lesmateriaal op maat
Per opleiding hebben we een editie samengesteld, zodat jouw studenten over het lesmateriaal beschikken dat ze nodig hebben:

 • Medewerker dierverzorging (niveau 2)
 • Zelfstandig medewerker dierverzorging (niveau 3)
 • Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4)
 • Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4)

Nieuwe kwalificatiedossier als basis
Animalis bereidt jouw studenten 100% voor op het examen. Zowel op het theoretische als op het praktische deel. Het nieuwe kwalificatiedossier mbo-Dierverzorging (2022-2023) vormt het uitgangspunt van de vier edities. Bovendien sluit de methode aan bij de laatste kennis en inzichten over de sector Dierverzorging.

Focus op de beroepspraktijk
Via realistische praktijksituaties bereidt Animalis voor op de beroepspraktijk. Studenten oefenen bijvoorbeeld met meer dan 100 verschillende opdrachten- en instructiekaarten. Zo leren ze beroepshandelingen op de juiste manier uit te voeren. Daarnaast bevat het lesmateriaal veel uitleg en instructievideo’s. Deze video’s geven tekst en uitleg over belangrijke onderwerpen én demonstreren stap voor stap praktische handelingen. Dankzij de combinatie van theorie én praktijk is het een zeer praktische methode.

Flexibel en modulair van opzet
De methode biedt jou als docent volledige ondersteuning. Tegelijkertijd blijft er volop ruimte voor je eigen inbreng. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven de studenten houvast en richting. Het lesmateriaal is opgebouwd uit thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal modules en lessen. Deze opbouw stimuleert het verwerken van de theorie, het opbouwen van kennis, het bekwamen in vaardigheden en het aanleren van de juiste beroepshouding.

Animalis Samenhang onderdelen met titel Small


↪ E-learning als hart van de methode
Animalis biedt een aansprekende, online leeromgeving die als een rode draad door het lesmateriaal loopt. Aan de hand van praktische vragen doorlopen studenten het belangrijkste lesmateriaal en gaan ze actief aan het werk (vraaggestuurd werken). Daarbij krijgen ze direct feedback én inzicht in hun voortgang. Als docent zie je de voortgang in één oogopslag, per klas en per student. Ook biedt de methode de mogelijkheid om studenten 1-op-1 of klassikaal feedback te geven.

↪ Naslagwerken (afhankelijk van de opleiding verplicht of optioneel)
In zes tot de verbeelding sprekende naslagwerken legt Animalis diverse theoretische onderwerpen uit. In begrijpelijke taal én altijd met de beroepspraktijk als context. De digitale modules verwijzen regelmatig via ‘boekchecks’ naar de theorie in de naslagwerken. Voor studenten van alle profielen zijn deze naslagwerken onmisbaar om zich te verbreden of te verdiepen.

Naslagwerken Animalis:

 • Anatomie, Fysiologie en Pathologie
 • Werken in de dierverzorging
 • Zorgen voor dieren
 • Gezelschapsdieren I – Zoogdieren
 • Gezelschapsdieren II – Vogels, vissen en herpeten
 • Ondernemen in de dierverzorging
 • Werken in een dierenartsenpraktijk

Animalis Dierverzorging - naslagwerk

↪ Werkboeken (optioneel)
Veel mbo-studenten leren graag door antwoord te geven op vragen over de leerstof. Daarom zijn alle hoofdstukken in de betreffende naslagwerken gekoppeld aan vragen in het bijbehorende werkboek. Bij de beantwoording van vragen ligt de focus op begrip, inzicht en toepassing.

Werkboeken Animalis:

 • Werken met dieren (werkboek bij Werken in de dierverzorging én Zorgen voor dieren)
 • Anatomie, Fysiologie en Pathologie
 • Ondernemen in de dierverzorging

↪ Opdrachten en instructiekaarten
Animalis bevat een opdrachten- en instructiekaarten. Via de opdrachtenkaarten maken studenten kennis met hun toekomstige beroep. Ze observeren bijvoorbeeld praktijksituaties, ze nemen interviews af en voeren diverse instructies uit. Met behulp van de instructiekaarten leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uitvoeren. Bij elke handeling krijgen ze stap voor stap tekst en uitleg in woord en beeld. De opdrachten- en instructiekaarten zijn online beschikbaar in de leeromgeving en kunnen eenvoudig geprint worden.

Implementatie- en gebruikersservice
Wij staan voor je klaar bij de invoering van en het werken met de methode Animalis. Het overstappen naar een nieuwe lesmethode is soms best een puzzel en kan veel tijd vragen van het team. We helpen je graag om dit soepel te laten verlopen. Scholen die starten met Animalis kunnen gebruikmaken van onze implementatie- en gebruikersservice. Zo kunnen jij en jouw studenten optimaal met het lesmateriaal aan de slag!

Onze implementatieservice bestaat uit:

 • Advies keuze leermiddelen
 • Advies samenstellen leermiddelenlijst
 • Begeleiding inrichting online omgeving
 • Docenten starttraining
 • Hulp op locatie

Tijdens het gebruik van Animalis bieden we verschillende soorten begeleiding en ondersteuning:

 • Opstartservice
 • Handleidingen
 • Docentenmateriaal
 • FAQ
 • Gebruikersnieuwsbrieven
 • Gebruikersbijeenkomsten
 • Didactische ondersteuning

Bekijken & bestellen
Studenten kunnen Animalis bestellen via onze webshop en de schoolleveranciers. In de webshop vind je ook inkijkmateriaal van de naslagwerken en werkboeken. De Animalis proeflicentie, docentlicentie en het boekenpakket voor docenten zijn verkrijgbaar via onze accountmanager Joris.