testimage

Viridis: nieuwe methode Groene ruimte

Viridis is de nieuwe en complete methode voor de mbo-opleidingen Groene ruimte, gebaseerd op het actuele kwalificatiedossier. Multimediaal lesmateriaal, voor niveau 2, 3 en 4. Een grondige, praktische voorbereiding op het examen en het werken in de beroepspraktijk. Viridis brengt het toekomstige beroep tot leven!

Focus op de beroepspraktijk
Met behulp van realistische praktijksituaties bereidt Viridis voor op de beroepspraktijk. Door middel van opdrachtkaarten en factcards leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uit te voeren. Daarnaast bevat het lesmateriaal veel uitleg en instructievideo’s. Deze video’s geven tekst en uitleg over belangrijke onderwerpen én demonstreren stap voor stap praktische handelingen. Dankzij de combinatie van theorie én praktijk is het een zeer praktische methode.

Flexibel en modulair van opzet
De methode Viridis biedt jou als docent volledige ondersteuning. Tegelijkertijd blijft er volop ruimte voor je eigen inbreng. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven de studenten houvast en richting. Het lesmateriaal is opgebouwd uit thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal modules en lessen. Deze opbouw stimuleert het verwerken van de theorie, het opbouwen van kennis, het bekwamen in vaardigheden en het aanleren van de juiste beroepshouding. De methode bestaat uit online modules in een interactieve leeromgeving, naslagwerken, werkboeken en opdrachtkaarten/factcards:

↪ Interactieve online leeromgeving
Viridis biedt een aansprekende, online leeromgeving die als een rode draad door het lesmateriaal loopt. Aan de hand van praktische uitlegvideo's en opdrachten doorlopen studenten de benodigde theorie en gaan ze actief aan het werk (vraaggestuurd werken). Daarbij krijgen ze direct feedback én inzicht in hun voortgang. Als docent zie je de voortgang in één oogopslag, per klas en per student. Ook biedt de methode de mogelijkheid om studenten 1-op-1 of klassikaal feedback te geven.

Bekijk de video voor een eerste indruk:

↪ Naslagwerken
Viridis biedt ook tot de verbeelding sprekende naslagwerken waarin diverse theoretische onderwerpen worden uitgelegd. In begrijpelijke taal én altijd met de beroepspraktijk als context. De online modules verwijzen regelmatig via ‘boekchecks’ naar de theorie in de naslagwerken. Met de naslagwerken verbreden en verdiepen studenten hun kennis. Daarnaast zijn ze ook erg handig voor ná de studie.

Viridis biedt de volgende naslagwerken:

 • Werken in de groene ruimte
 • Aanleg in de groene ruimte
 • Onderhoud in de groene ruimte
 • Bodemkwaliteit in de groene ruimte
 • Technische werken in de groene ruimte
 • Ondernemen in de groene ruimte

Nieuwsgierig? Bekijk voorbeeldmateriaal (inclusief inhoudsopgave) door op het betreffende naslagwerk te klikken:

Viridis naslagwerk Werken in de groene ruimte   Viridis naslagwerk Aanleg in de groene ruimte  Viridis naslagwerk Onderhoud in de groene ruimte

Viridis naslagwerk Bodemkwaliteit in de groene ruimte  Viridis naslagwerk Technische werken in de groene ruimte  Viridis naslagwerk Ondernemen in de groene ruimte

 

↪ Werkboeken
Veel mbo-studenten leren graag door antwoord te geven op vragen over de leerstof. Daarom zijn alle hoofdstukken in de betreffende naslagwerken gekoppeld aan vragen in het bijbehorende werkboek. Bij de beantwoording van vragen ligt de focus op begrip, inzicht en toepassing.

Nieuwsgierig? Bekijk voorbeeldmateriaal door op het betreffende werkboek te klikken:

Viridis werkboek Werken in de groene ruimte   Viridis werkboek Aanleg in de groene ruimte  Viridis werkboek Onderhoud in de groene ruimte

↪ Opdrachtkaarten en factcards
De methode Viridis bevat opdrachtkaarten en factcards. Hiermee maken studenten kennis met hun toekomstige beroep. Ze observeren bijvoorbeeld praktijksituaties, ze nemen interviews af en voeren diverse instructies uit. Zo leren ze beroepshandelingen op de juiste manier uitvoeren. Bij elke handeling krijgen ze stap voor stap tekst en uitleg in woord en beeld. De opdrachtkaarten en factcards zijn online beschikbaar in de leeromgeving en kunnen eenvoudig geprint worden.

Implementatie- en gebruikersservice
We staan voor je klaar bij de invoering van en het werken met Viridis. Het overstappen naar een nieuwe methode is soms best een puzzel en kan veel tijd vragen van het team. We helpen je graag om dit soepel te laten verlopen. Scholen die starten met Viridis kunnen gebruikmaken van onze implementatie- en gebruikersservice. Zo kunnen jij en jouw studenten optimaal met het lesmateriaal aan de slag!

Onze implementatieservice bestaat uit:

 • Advies samenstellen leermiddelenlijst
 • Ondersteuning afstemmen curriculum
 • Begeleiding inrichting online omgeving
 • Docenten starttraining
 • Hulp op locatie

Tijdens het gebruik van Viridis bieden we verschillende soorten begeleiding en ondersteuning:

 • Opstartservice
 • Handleidingen
 • Docentenmateriaal
 • FAQ
 • Gebruikersnieuwsbrieven
 • Gebruikersbijeenkomsten
 • Didactische ondersteuning

Pakketsamenstelling
Viridis biedt de volgende startpakketten (incl. jaarlicentie) en opleidingslicenties:

 Product  Inhoud  Prijs
 Medewerker hovenier / Natuur, water en recreatie, niveau 2    
 Startpakket Medewerker Hovenier / Natuur, water en recreatie  5 naslagwerken
 5 werkboeken
 jaarlicentie Viridis online
 € 325,00
 Opleidingslicentie leerjaar 2 Medewerker Hovenier /
 Natuur, water en recreatie
 Licentie Viridis online,
 looptijd 1 jaar
 € 125,00*
 Vakbekwaam hovenier / Natuur, water en recreatie, niveau 3    
 Startpakket Vakbekwaam Hovenier / Natuur, water en recreatie  5 naslagwerken
 5 werkboeken
 jaarlicentie Viridis online
 € 325,00
 Opleidingslicentie leerjaar 2-3 Vakbekwaam Hovenier /
 Natuur, water en recreatie 
 Licentie Viridis online,
 looptijd 2 jaar
 € 250,00*
 Opzichter/uitvoerder Groene ruimte, niveau 4    
 Startpakket Opzichter/Uitvoerder  6 naslagwerken
 6 werkboeken
 jaarlicentie Viridis online
 € 375,00
 Opleidingslicentie leerjaar 2-3 Opzichter/Uitvoerder  Licentie Viridis online,
 looptijd 2 jaar
 € 250,00*

* De opleidingslicenties zijn te bestellen vanaf schooljaar 2025-2026.

Aan de slag met Viridis

Je kunt al met het nieuwe lesmateriaal aan de slag. Met het aantrekkelijk geprijsde combipakket 'Startpagina Groene ruimte + Viridis' ontvang je naast de Startpagina ook ál het lesmateriaal van Viridis dat nu beschikbaar is!

Interesse? Neem contact op met onze accountmanager Joris. Hij zorgt er dan voor dat jullie naast de licentie ook de naslagwerken en werkboeken ontvangen.

Joris Derksen
j.derksen@degroenewereld.nl
0318-642992