testimage

Viridis: nieuwe methode Groene ruimte

Viridis is de nieuwe en complete methode voor de mbo-opleidingen Groene ruimte, gebaseerd op het actuele kwalificatiedossier. Multimediaal lesmateriaal, voor niveau 2, 3 en 4. Een grondige, praktische voorbereiding op het examen en het werken in de beroepspraktijk. Viridis brengt het toekomstige beroep tot leven!

Focus op de beroepspraktijk
Met behulp van realistische praktijksituaties bereidt Viridis voor op de beroepspraktijk. Door middel van opdrachten- en instructiekaarten leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uit te voeren. Daarnaast bevat het lesmateriaal veel uitleg en instructievideo’s. Deze video’s geven tekst en uitleg over belangrijke onderwerpen én demonstreren stap voor stap praktische handelingen. Dankzij de combinatie van theorie én praktijk is het een zeer praktische methode.

Flexibel en modulair van opzet
De methode Viridis biedt jou als docent volledige ondersteuning. Tegelijkertijd blijft er volop ruimte voor je eigen inbreng. De vaste structuur en overzichtelijke opbouw geven de studenten houvast en richting. Het lesmateriaal is opgebouwd uit thema’s. Elk thema bestaat uit een aantal modules en lessen. Deze opbouw stimuleert het verwerken van de theorie, het opbouwen van kennis, het bekwamen in vaardigheden en het aanleren van de juiste beroepshouding. De methode bestaat uit online modules in een interactieve leeromgeving, naslagwerken en werkboeken.

↪ E-learning als hart van de methode
Viridis biedt een aansprekende, online leeromgeving die als een rode draad door het lesmateriaal loopt. Aan de hand van praktische uitlegvideo's en opdrachten doorlopen studenten het belangrijkste lesmateriaal en gaan ze actief aan het werk (vraaggestuurd werken). Daarbij krijgen ze direct feedback én inzicht in hun voortgang. Als docent zie je de voortgang in één oogopslag, per klas en per student. Ook biedt de methode de mogelijkheid om studenten 1-op-1 of klassikaal feedback te geven. Bekijk de video voor een eerste indruk!

↪ Naslagwerken
Viridis biedt ook tot de verbeelding sprekende naslagwerken waarin diverse theoretische onderwerpen worden uitgelegd. In begrijpelijke taal én altijd met de beroepspraktijk als context. De digitale modules verwijzen regelmatig via ‘boekchecks’ naar de theorie in de naslagwerken. Voor studenten zijn deze naslagwerken onmisbaar om zich te verbreden of te verdiepen en erg handig voor na de studie.

De volgende 6 naslagwerken staan op de planning:

  • Bodemkwaliteit in de groene ruimte
  • Werken in de groene ruimte
  • Onderhoud in de groene ruimte
  • Aanleg in de groene ruimte
  • Technische werken in de groene ruimte
  • Ondernemen in de groene ruimte

De eerste 3 naslagwerken zijn klaar. De overige naslagwerken komen voor schooljaar 2024-2025 beschikbaar.

Viridis naslagwerk Bodemkwaliteit in de groene ruimte  Viridis naslagwerk Werken in de groene ruimte  Viridis naslagwerk Onderhoud in de groene ruimte

Nieuwsgierig? Bekijk het voorbeeldmateriaal van het naslagwerk Bodemkwaliteit in de groene ruimte!

Voorbeeldmateriaal naslagwerk Viridis bekijken

↪ Werkboeken
Veel mbo-studenten leren graag door antwoord te geven op vragen over de leerstof. Daarom zijn alle hoofdstukken in de betreffende naslagwerken gekoppeld aan vragen in het bijbehorende werkboek. Bij de beantwoording van vragen ligt de focus op begrip, inzicht en toepassing.

De eerste werkboeken zijn klaar. De overige werkboeken komen voor schooljaar 2024-2025 beschikbaar.

Viridis werkboek Bodemkwaliteit in de groene ruimte  Viridis werkboek Werken in de groene ruimte

Nieuwsgierig? Bekijk het voorbeeldmateriaal van het werkboek Bodemkwaliteit in de groene ruimte!

↪ Opdrachten- en instructiekaarten
De methode Viridis bevat een set met opdrachten- en instructiekaarten. Via de opdrachtenkaarten maken studenten kennis met hun toekomstige beroep. Ze observeren bijvoorbeeld praktijksituaties, ze nemen interviews af en voeren diverse instructies uit. Met behulp van de instructiekaarten leren studenten beroepshandelingen op de juiste manier uitvoeren. Bij elke handeling krijgen ze stap voor stap tekst en uitleg in woord en beeld. De opdrachten- en instructiekaarten zijn online beschikbaar in de leeromgeving en kunnen eenvoudig geprint worden.

Aan de slag met Viridis

Je kunt al met het nieuwe lesmateriaal aan de slag. Met het aantrekkelijk geprijsde combipakket 'Startpagina Groene ruimte + Viridis' ontvang je naast de Startpagina ook ál het lesmateriaal van Viridis dat nu beschikbaar is!

Interesse? Neem contact op met onze accountmanager Joris. Hij zorgt er dan voor dat jullie naast de licentie ook de naslagwerken en werkboeken ontvangen.

Joris Derksen
j.derksen@degroenewereld.nl
0318-642992