testimage

Expeditie Groen

In de groene sector is veel te beleven! Met de methode Expeditie Groen maken jouw vmbo-leerlingen in klas 1 en 2 kennis met de verschillende sectoren binnen groen en ontdekken ze welke mogelijkheden de groene wereld hen biedt. Expeditie Groen in het kort:

 • Complete methode voor de onderbouw van vmbo-groen.
 • Maakt leerlingen enthousiast voor de mogelijkheden binnen groen.
 • Sluit aan bij de belevingswereld van jouw leerlingen.
 • Afwisselende mix van theorie en praktijk.
 • Doorlopende leerlijn: vmbo-onderbouw – vmbo-bovenbouw – mbo.
 • Met een betere basis naar de bovenbouw en daarmee beter voorbereid naar het examen.
 • Flexibel in te zetten in je lessen.

Groene talenten ontdekken
Met de methode Expeditie Groen ben je verzekerd van actueel en professioneel lesmateriaal dat leerlingen enthousiast maakt voor de groene sector. Hiermee kunnen ze een weloverwogen keuze maken bij de keuzevakken in de bovenbouw én een groene vervolgopleiding vinden die past bij hun talenten. Er wordt een eigentijds beeld geschetst van de groene vakgebieden, met veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid en de nieuwe beroepsmogelijkheden die daardoor ontstaan.

Doorlopende leerlijn
De methode Expeditie Groen vormt een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw: zowel theorie als praktijk die in het examen terugkomt, wordt nu al aangeboden op een manier die past bij de doelgroep. Zo beginnen de leerlingen met een goede basis aan de bovenbouw én ontstaat er in leerjaar 3 en 4 ruimte om extra aandacht te besteden aan lastige onderwerpen of extra praktijkopdrachten.

Groen moet je doen!
Jouw leerlingen zijn doeners. Leren door doen staat centraal in de methode Expeditie Groen. Elke les bevat een praktisch element waarbij jouw leerlingen op een speelse en actieve wijze aan de slag gaan met de lesstof. Naast theorielessen bevat de methode veel materiaal voor praktijklessen. 

Flexibiliteit en keuzevrijheid
De methode Expeditie groen is overzichtelijk per thema gestructureerd. Verspreid over leerjaar 1 en 2 werken jouw leerlingen aan zes thema’s: Bloem, Voeding (kennismaking en verdieping), Dier (kennismaking en verdieping), Groene ruimte, Plant en Groen & styling. In elk leerwerkboek komen 2 thema’s aan bod; er zijn 2 leerwerkboeken per jaar.

De flexibele opbouw maakt het mogelijk om jouw lessen conform je wensen vorm te geven. De methode bestaat uit verschillende componenten, die samen zorgen voor gemak én keuzevrijheid:

 • 4 leerwerkboeken waarin leerlingen actief aan de slag gaan met korte, afwisselende stukjes theorie.
 • Een website met ondersteunend materiaal: aansprekende filmpjes, links naar digitale bronnen, informatie over beroepen en opleidingen. Ook vind je hier ingrediënten om samen met jouw leerlingen een portfolio op te bouwen.
 • Een breed aanbod aan praktijkopdrachten die aansluiten bij de theorie. Je kunt bij elke theorieles kiezen uit meerdere praktijkopdrachten. Zo vind je altijd opdrachten die aansluiten bij de faciliteiten op jouw school, de verschillende seizoenen en de interesses van jou en je leerlingen.
 • Speciaal voor docenten is extra ondersteunend materiaal waaronder een docentenhandleiding beschikbaar.  

Expeditie Groen bekijken?
In onze webshop vind je meer informatie over de leerwerkboeken en krijg je een indruk van het lesmateriaal. Bij ieder leerwerkboek vind je een inkijkexemplaar!

Voorbeeldmateriaal Expeditie Groen