testimage

Inhoudsdeskundigen nieuwe modules mbo Agro gezocht!

We gaan weer een aantal nieuwe modules ontwikkelen voor onze mbo Startpagina's! Daarvoor zijn we op zoek naar inhoudsdeskundigen die willen meedenken en/of meewerken. Begin januari organiseren we per onderwerp een startbijeenkomst. Op basis daarvan kunnen we de verdere planning en verdeling van de verschillende onderwerpen bepalen. Het gaat om de volgende modules:

Watervoorziening en waterkwaliteit
Door klimaatverandering is watervoorziening een steeds belangrijker onderwerp in de landbouw. Enerzijds het omgaan met droge periodes en anderzijds het omgaan met extreme natte periodes. Ook zijn er steeds meer zorgen om de kwaliteit van het water. In sommige regio’s heeft men te maken met verzilting. Ook hebben we te maken met vervuiling van het water, onder andere door gewasbeschermingsmiddelen, maar ook door medicijngebruik. In deze module behandelen we deze problemen én oplossingen uit de praktijk.

Toekomstbestendige landbouw
De sector is in transitie. In deze module behandelen we de geschiedenis (Welke successen zijn er behaald? Waarom is het systeem zo geworden als het nu is?), de huidige problematiek (veranderend klimaat, verlies van biodiversiteit, etc.) en verschillende oplossingsrichtingen voor deze problemen (natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, strokenteelt, agroforestry, biologische landbouw, agrarisch landschapsbeheer/ecodiensten, eiwittransitie, energieneutraal produceren, etc.).

Herken jij jezelf in dit profiel?
We zoeken inhoudsdeskundigen die kennis hebben van één of meerdere van bovenstaande onderwerpen. Als meelezer vul en scherp je in samenwerking met een redacteur kopij aan. Als auteur schrijf je zelf lesmateriaal, die je vervolgens aanscherpt in samenwerking met een redacteur.

  • Je bent inhoudsdeskundige op het gebied van watervoorziening in de landbouw, waterkwaliteit en/of toekomstbestendige landbouw.
  • Je kunt inhoudelijk feedback geven op kopij (teksten, vragen en beelden) en/of zelf schrijven.
  • Je kunt samenwerken met een redacteur voor afstemming en inhoudelijke vragen en suggesties.
  • Je bent gemiddeld een paar uur per week beschikbaar in de periode januari t/m juni 2024 (40-60 uur per module, afhankelijk van het onderwerp waar je een bijdrage aan kunt leveren).

Vergoeding & werkplek

  • Je gaat werken op basis van een Overeenkomst van opdracht
  • Je ontvangt een vergoeding van 50 euro per uur.*
  • Je kunt grotendeels thuiswerken (af en toe een werkoverleg op ons kantoor in Wageningen).

* Voor de geleverde diensten hoeft geen btw te worden gerekend. Auteurs en tegenlezers betalen voor de inkomsten uit hun werk wel inkomstenbelasting.

Interesse?
Wil je meer over deze vacature weten of direct solliciteren? Neem contact met op met onze leermiddelspecialist Annemarie de Mooij. Zij vertelt je graag meer!