testimage

Samenwerking Naturalis en Ontwikkelcentrum bij ontwikkeling webapplicatie Bijenplanten

‘Bijen zijn erg belangrijk voor de natuur en onze voedselvoorziening. Echter zien we de laatste jaren een terugloop van het aantal wilde bijen. We hebben daarom in het kader van het project Nederland zoemt de webapplicatie ‘Bijenplanten’ ontwikkeld’, vertelt Nieke Knoben, projectleider bij Naturalis.

Nieke Knoben is werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center, welbekend van het museum. Daarnaast is Naturalis ook een onderzoeksinstituut waar onderzoeken naar de natuur worden gedaan met als doel biodiversiteit te behouden. Hier is Nieke Knoben projectcoördinator van verschillende projecten rondom bijen. Eén van haar projecten is het project Nederland zoemt. In dit project werken Naturalis, Landschappen NL, IVN Natuureducatie, en Natuur & milieu met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij samen aan verbetering van de wilde bijenstand.

Knoben: ‘Het project bestaat uit verschillende activiteiten. Het ontwikkelen van de webapplicatie is er één van. De ‘Bijenplanten-app’ is een handig online tool waarmee je eenvoudig kunt welke planten geschikt zijn om wilde bijen, hommels en honingbijen in tuinen aan te trekken. In eerste instantie was deze applicatie bedoeld om bewustwording bij vmbo- en mbo-studenten binnen groen te creëren zodat zij dit ook later in de beroepspraktijk gaan inzetten. Inmiddels zien we dat ook andere partijen interesse hebben.’

Voor de ontwikkeling van de webapplicatie werkt men samen met het Ontwikkelcentrum. ‘In dit project zijn verschillende partners betrokken. Eén van onze partners had ervaring met het Ontwikkelcentrum. Naast jarenlange ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor het groene onderwijs, hebben ze alle expertise in huis om samen met ons een webapplicatie voor dit project te ontwikkelen.’ Inmiddels is de webapplicatie gereed. Knoben: ‘We zijn erg content hoe de ontwikkeling van de webapplicatie is verlopen. Het Ontwikkelcentrum heeft de bouw van de tool verzorgd en ons ondersteund op het gebied van de inhoud van de app. Dit is goed gegaan. Je merkt dat het Ontwikkelcentrum kennis van zaken heeft en de doelgroep goed kent’.

Hoe ziet de toekomst eruit? Knoben: ‘Het Wellantcollege heeft in een aantal lessen de webapplicatie aan studenten laten zien en hen bevraagd. Ook hebben ze een lespakket bij dit onderwerp ontwikkeld waar de zogenaamde Bijenapp onderdeel van uitmaakt. De eerste resultaten hiervan zijn veelbelovend. Inmiddels merken we dat ook andere partijen buiten het onderwijs interesse in de webapplicatie tonen. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we de applicatie breder kunnen promoten. Dit is overigens het laatste jaar van het Nederland Zoemt-project. Maar we willen de samenwerking met de vier hoofdpartners graag doorzetten.’ 

Benieuwd naar de webapplicatie ‘Bijenplanten’? Klik dan hier. Ook is de webapp op de Startpagina Groene ruimte te vinden!