Overzicht doorlopende leerroutes

 
Onze overheid heeft in het kader van het programma Sterk Beroepsonderwijs het wetsvoorstel Doorlopende leerroutes vmbo – mbo in voorbereiding. Dit voorstel moet het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 makkelijker maken om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. In het geval van Groen onderwijs lopen doorlopende leerroutes van Profiel Groen (vmbo) naar de kwalificatiedossiers Voedsel, natuur en leefomgeving (mbo).

Samen leerroutes vormgeven

Het wetsvoorstel regelt dat scholen meer ruimte krijgen om deze routes gezamenlijk vorm te geven. Zo wordt het mogelijk om met één docententeam het onderwijsprogramma te verzorgen, geldt er één studieduur en onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute en mogen jongeren in een doorlopende leerroute het vmbo-examen in de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute afleggen. Het doel is om het beroepsonderwijs in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk te houden.

Overzicht leerroutes als hulpmiddel

Om u als teamleiders en docenten in het vmbo en mbo Groen te ondersteunen bij het gezamenlijk ontwikkelen van een doorlopend onderwijsprogramma heeft Connect Groen het Ontwikkelcentrum opdracht gegeven de aansluiting tussen het examenprogramma Profiel Groen en de Kwalificatiedossiers in het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving in kaart te brengen. Welke leerdoelen per vmbo-niveau sluiten, wel of niet overlappend, aan bij de gevraagde kennis en vaardigheden in de onderzocht Kwalificatiedossiers? De leerroutes die in kaart zijn gebracht betreffen alle Profielmodulen en Keuzevakken op drie niveaus (BB, KB en GL) uit het vmbo-programma Profiel Groen en de volgende vijf Kwalificatiedossiers: Dierverzorging, Bloem, groen en styling, Groene ruimte, Agro productie, handel en technologie en Voeding.

Klik aan

Het startpunt van de leerroutes zoals ze in kaart zijn gebracht vormen de leerdoelen in de Profielmodulen en Keuzevakken van het vmbo. Die vindt u door bijvoorbeeld in het menu hiernaast op ‘Profielmodulen’ te klikken. Van daaruit kunt u per profielmodule doorklikken naar het overzicht dat laat zien welke Kwalificatiedossier daarbij per vmbo-niveau (BB, KB of GL) aansluiten. Klik vervolgens in de rechterkolom op de bestandsnaam en u vindt het overzicht van de doorlopende leerroute van uw keuze. U kunt het gekozen bestand eventueel downloaden en printen.

Profielmodulen

NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download

BB
P4 Medewerker veehouderij
2
25432

KB
P8 Vakbekwaam medewerker veehouderij
3
25537

KB
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

BB
P2 Medewerker agrarisch loonwerk
2
25555

KB
P6 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
3
25557

BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker bloem, groen en styling
2
25433

KB
P2 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
3
25444

KB
P3 Bedrijfsleider bloem, groen en styling
4
25442

GL
P3 Bedrijfsleider bloem, groen en styling
4
25442

BB
P4 Medewerker veehouderij
2
25432

KB
P8 Vakbekwaam medewerker veehouderij
3
25537

KB
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

GL
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

KB
P2 Vakbekwaam medewerker voeding en technologie
3
25460

KB
P3 Vakexpert voeding en technologie
4
25463

GL
P3 Vakexpert voeding en technologie
4
25463

KB
P4 Vakexpert voeding en kwaliteit
4
25462

GL
P4 Vakexpert voeding en kwaliteit
4
25462

KB
P5 Vakexpert voeding en voorlichting
4
25464

GL
P5 Vakexpert voeding en voorlichting
4
25464

BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker dierverzorging
2
25580

KB
P2 Vakbekwaam medewerker dierverzorging
3
25576

KB
P3 Bedrijfsleider dierverzorging
4
25576

GL
P3 Bedrijfsleider dierverzorging
4
25576

BB
P1 Medewerker hovenier
2
25452

BB
P3 Medewerker natuur, water en recreatie
2
25452

KB
P4 Vakbekwaam hovenier
3
25455

KB
P6 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
3
25455

KB
P7 Opzichter/uitvoerder boomverzorging
4
25454

KB
P7 Opzichter/uitvoerder cultuurtechniek
4
25454

KB
P7 Opzichter/uitvoerder groenvoorzieningen
4
25454

KB
P7 Opzichter/uitvoerder hovenier
4
25454

KB
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454

KB
P7 Opzichter/uitvoerder water
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder boomverzorging
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder cultuurtechniek
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder groenvoorziening
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder hovenier
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder water
4
25454

KB
P2 Vakbekwaam medewerkers voeding en technologie
3
25460

KB & GL
P3 Vakexpert voeding en technologie
4
25463

KB & GL
P4 Vakexpert voeding en kwaliteit
4
25462

KB & GL
P5 Vakexpert voeding en voorlichting
4
25464
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker dierverzorging
2
25580

KB
P2 Vakbekwaam medewerker dierverzorging
3
25579

KB
P3 Bedrijfsleider dierverzorging
4
25576

BB
P1 Medewerker bloem, groen en styling
2
25433

KB
P2 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
3
25444

KB
P3 Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling
4
25442


Keuzevakken

NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P4 Medewerker veehouderij
2
25432

KB
P8 Vakbekwaam medewerker veehouderij
3
25537

KB & GL
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

KB
P6 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
3
25557

BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker hovenier
2
25452

KB
P4 Vakbekwaam hovenier
3
25455

KB
P7 Opzichter/uitvoerder hovenier
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder hovenier
4
25454
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker hovenier
2
25452

KB
P4 Vakbekwaam hovenier
3
25455

KB
P7 Opzichter/uitvoerder hovenier
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder hovenier
4
25454
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker bloem, groen en styling
2
25443

KB
P2 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
3
25444

GL
P3 Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling
4
25442
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker bloem, groen en styling
2
25443

KB
P2 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
3
25444

GL
P3 Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling
4
25442
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker dierverzorging
2
25580

KB
P2 Vakbekwaam medewerker dierverzorging
3
25579

GL
P3 Bedrijfsleider dierverzorging
4
25567
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker dierverzorging
2
25580

KB
P2 Vakbekwaam medewerker dierverzorging
3
25579

GL
P3 Bedrijfsleider dierverzorging
4
25576

BB
P4 Medewerker veehouderij
2
25432

KB
P8 Vakbekwaam medewerker veehouderij
3
25537

KB & GL
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
KB
P6 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
3
25457

KB
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454

BB
P4 Medewerker veehouderij
2
25432

KB
P8 Vakbekwaam medewerkers veehouderij
3
25537

KB & GL
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

BB
P2 Medewerker agrarisch loonwerk
2
25555

KB
P6 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
3
25557

BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
KB
P2 Vakbekwaam medewerker voeding en technologie
3
25461

KB
P3 Vakexpert voeding en technologie
4
25463

KB
P4 Vakexpert voeding en kwaliteit
4
25462

GL
P4 Vakexpert voeding en kwaliteit
4
25462

GL
P3 Vakexpert voeding en technologie
4
25463

KB
P5 Vakexpert voeding en voorlichting
4
25464

GL
P5 Vakexpert voeding en voorlichting
4
25464
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
BB
P1 Medewerker dierverzorging
2
25580

KB
P2 Vakbekwaam medewerker dierverzorging
3
25579

KB & GL
P3 Bedrijfsleider dierverzorging
4
25576
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
KB
P6 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
3
25457

KB
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454

BB
P4 Medewerker veehouderij
2
25432

KB
P8 Vakbekwaam medewerker veehouderij
3
25537

KB
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

GL
P12 Vakexpert veehouderij
4
25535

BB
P1 Medewerker teelt
2
25431

KB
P5 Vakbekwaam medewerker teelt
3
25536
NIV
MBO KWALIFICATIE
NIV
CREBO
Download
KB
P6 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
3
25457

KB
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454

GL
P7 Opzichter/uitvoerder natuur, water en recreatie
4
25454