Werken met ChatGPT in het groen onderwijs

Blog
03-10-2023
Werken met ChatGPT in het groen onderwijs

Je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen of er zelfs al wat mee geëxperimenteerd: ChatGPT. Een geavanceerd taalmodel, ontwikkeld door OpenAI, waarmee je mensachtige conversaties kunt voeren. Innovatieve tools en platforms worden steeds belangrijker, ook in het onderwijs. In dit artikel verken ik hoe ChatGPT een waardevolle aanvulling kan zijn voor het (groen) onderwijs en hoe het kan bijdragen aan verrijking van het leerproces.

Wat is ChatGPT?
ChatGPT is een online AI-tool van het bedrijf OpenAI. Met deze chatbot kun je bijvoorbeeld teksten genereren, antwoord krijgen op vragen en zelfs programmeren. Het geavanceerde taalmodel is getraind op een uitgebreide verzameling tekstgegevens van het internet om mensachtige reacties te genereren op basis van tekstuele input. Door gerichte vragen te stellen kun je dus sturen welke output je krijgt. Op de website chat.openai.com kun je gratis een account aanmaken. Maar lees eerst even verder over de voor- én nadelen!

Ondersteuning bij projectmatig leren
Projectmatig leren is een essentieel onderdeel van het groene onderwijs. Studenten worden aangemoedigd om te experimenteren en praktische oplossingen te vinden voor milieu-uitdagingen. ChatGPT heeft toegang tot een enorme kennisbasis die voortkomt uit het trainen op een breed scala aan bronnen. Of het nu gaat om specifieke milieukwesties, duurzame landbouwtechnieken of hernieuwbare energiebronnen. ChatGPT kan ideeën genereren, feedback geven op concepten en helpen bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

Persoonlijk leren en differentiëren
Met behulp van ChatGPT kun je studenten een meer gepersonaliseerde leerervaring bieden. Het model kan namelijk rekening houden met het niveau en interesses van jouw studenten. Zo kun je ChatGPT gebruiken om je studenten gericht te begeleiden in hun leertraject, feedback te geven en extra ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld door van een bepaalde tekst verwerkingsvragen, toetsvragen of multiplechoice vragen te genereren. Bovendien kan het stellen van een vraag aan ChatGPT je nieuwe inzichten of denkrichtingen geven om te gebruiken in je les.

Hulpmiddel voor studenten
Studenten kunnen ChatGPT gebruiken als een hulpmiddel bij het maken van huiswerkopdrachten, het genereren van ideeën of het verkennen van nieuwe onderwerpen. Ze kunnen vragen stellen aan ChatGPT en de gegenereerde antwoorden gebruiken als inspiratie of referentie. Het is belangrijk dat ze leren om verantwoord met AI om te gaan en de gegenereerde inhoud kritisch te beoordelen.

Nadelen van ChatGPT
ChatGPT is ontworpen om menselijke taal te begrijpen en genereren, maar het begrijpt geen context. Daarnaast zijn de gebruikte bronnen niet te achterhalen en is de beschikbare informatie afhankelijk van de informatie die de ontwerpers en gebruikers hebben ingevoerd. Bovendien maakt de gratis versie alleen gebruik van online informatie tot september 2021 en is dus niet actueel. En niet te vergeten: de informatie die je erin stopt wordt vervolgens ook een bron voor andere gebruikers. Ga er dus bewust mee om en voer geen gevoelige of persoonlijke informatie in.

Laat het voor je werken
Zorg er als docent voor dat je weet hoe ChatGPT werkt en laat het voor je werken. Maak er een experiment van en laat studenten met behulp van de tool een bepaalde opdracht uitvoeren. Zorg dat ook zij weten wat het kan en wat niet. ChatGPT is níet gemaakt om de waarheid te vertellen. Blijf daarom altijd kritisch op de genereerde content. Maar als je het gebruik van de tool in de vingers krijgt kan het je juist helpen!

Meer weten?
Een aantal tips voor als je je verder in ChatGPT wilt verdiepen:

Dit blog is mede tot stand gekomen met behulp van ChatGPT.

Over Robert

Ik ben Robert Soesman en van jongs af aan met planten bezig. Mijn vader werkte bij een boomkweker en heeft mij de liefde voor dit vak met de paplepel ingegoten. Ik heb zo'n 15 jaar op het vmbo en mbo lessen plantenteelt gegeven en een aantal jaar als scholingsconsulent gewerkt. Nu combineer ik een baan als beleidsadviseur met mijn eigen bedrijf Soesman Trainingen. Ik ontwikkel lesmateriaal, geef diverse trainingen in de groene sector en schrijf blogs voor De Groene Wereld over actuele onderwerpen en verhalen uit de praktijk.