testimage

Overzicht doorlopende leerroutes

Met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ is het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 makkelijker geworden om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden. 

Om je hierbij te ondersteunen heeft Connect Groen ons de opdracht gegeven de aansluiting tussen het examenprogramma Profiel Groen en de Kwalificatiedossiers in het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving in kaart te brengen. De leerroutes die in kaart zijn gebracht betreffen alle Profielmodules en Keuzevakken op drie niveaus (BB, KB en GL) uit het vmbo-programma Profiel Groen en de volgende vijf Kwalificatiedossiers:

  • Dierverzorging
  • Bloem, groen en styling
  • Groene ruimte
  • Agro productie, handel en technologie
  • Voeding

Bekijk het overzicht doorlopende leerroutes

Vragen?
Neem contact op met Connect Groen of met De Groene Wereld.